Mõõtmised

Töökeskkond

Töökeskkonna füüsiliste faktorite mõõtmised on lahutamatu osa igapäevasest tööelust. Selliste mõõtmiste alusel hinnatakse riske, mis on seotud igapäevaste ülesannete täitmisega ja nende mõju töötaja tervisele.
Meil on kogemus töökekkkonna riskianalüüsi koostamisel erinevates ettevõtetes: tootmine, ehitus, kontoritööd jne. Seega võime pakkuda täisteenust: kõik vajalikud mõõtmised koos riskianalüüsi koostamisega.
Riskide hindamiseks kasutame kaasaegset metoodikat.
Saame pakkuda nii dokumentatsiooni koostamist nii eesti kui ka vene või inglise keeles.

Ventilatsiooni mõõtmised

ventilatsioonVentilatsiooni õhuvoolud sõltuvad olulises osas süsteemi seadistamisest. Korralik seadistamine annab parima kvaliteedi õhu vahetamiseks ja vähendab mürataset õhu liikumisest. Pikaajaline töökogemus selles valdkonnas tagab kvaliteetsed lahendused süsteemide seadistamiseks ja õhukiiruse kontrollimiseks. Meie akrediteerimisala on järgmine:
*ISO
*SFS

Meie jaoks ei ole vahet, millise suurusega on objekt: kas väike maja või suur tootmishoone. Oleme alati valmis teostama töid korrektselt ja õigeaegselt.
Vajadusel saame ka mõõta ventilatsiooniseadme mürataset.

Valgustustase mõõtmised

valgustusKontori valguslahendused vajavad pidevat kontrolli, mille käigus saab tuvastada erinevad põhjused, mis tingivad valgustuse taseme muutused

http://www.rmp.ee/toooigus/ohutus/vale-valgustugevus-paneb-pea-valutama-ja-silmad-kipitama-2006-06-14

Halb valgustus kahjustab otseselt nägemist, lisab ahistust, masendust, raskendab töötajatel oma tööde teostamist, mis omakorda tekitab psüühilist pinget, lisakoormust

Lisaks sellele vajab mõnikord uusehitise valgustatuse tase kontrollimist objekti üleandmisel.
AT Z Teenused osutab kõiki neid mõõtmise teenuseid ja omab juba pikaaegset kogemust selles valdkonnas.

Mürataseme mõõtmised

murataseMüratase kontroll on üks olulistest mõõtmisest nii töökekskoona olukorda hindamisel, kui ka igapäeva olmetingimuste hindamisel. Tavaliselt müraallikatena võivad olla tehnoloogilised seadmed nagu ventilatsioon, elektrikilbid või muud saransed seadmed.
Pidev müratase ületamine võib kahjustada oluliselt inimeste tervist ja tekkitada negatiivne emotsionaalne tunne. Teisel pool, müratase mõõtmisel on kindlaks määratud metoodikat ja kriteeriumid, mis tähendab et hindamine kõrva tunne järgi müratase ei ole alati objektiivne ja õiglane.
Meie oleme teinud müratase mõõtmised juba aastaid ja see tõttu oleme valmis aidata ka Teile, kui soovite seda mõõta mingi põhjuse pärast.

Mikrokllima parameetrite mõõtmised

Mikrokliima parameetrite hulgas on :

  • Suhteline niiskus
  • Õhuliikumise kiirus
  • Temperatuur

Nende faktorite mõõtmine annab ülevaatus, kas ruumide olmetingimused piisavalt mugavad töötajate jaoks ja kas nad vastavad normidele. Mikrokliima prameetrite normidele mittevastavus võib tekkitada oluline kahju tervisele. Näiteks, madal temperatuur soodustab külmetushaiguste tekkimist, krooniliste haiguste süvenemist – näiteks krooniline hingamisteedehaigus, liigeshaigus.

Meie kogemus mikrokliima parameetrite mõõtmisel aitab Teiele objektiivselt hinnata töökohtade tingimused.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortbakırköy escortbakırköy escort